Veel gestelde vragen over deactiveren

Veel gestelde vragen over gedeactiveerde/onklaar gemaakte wapens

 

Vraag:   Ik ben in het bezit van een vóór 8 april 2016 gedeactiveerd geweer. Mag ik die nog steeds legaal bezitten?

Antwoord:

Ja, deze wapens vallen in de Overgangsregeling van Artikel 18, lid 3 van het Reglement Wapens en Munitie (RWM), mits deze dan wel volgens de wettelijk richtlijnen van vóór 8 april 2016 (Uitvoeringsvoorschriften (C-2, RWM – Bijlage II) is gedeactiveerd.

Artikel 18, lid 3 RWM

“De vrijstelling geldt tevens voor vuurwapens die vóór 8 april 2016 voor gebruik als zodanig ongeschikt zijn gemaakt volgens deze bepaling zoals deze luidde vóór 8 april 2016, tenzij de vuurwapens naar een andere lidstaat worden overgebracht of op de markt zijn gebracht, zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de voornoemde verordening.”

 

Vraag:   Ik heb bij mijn onklaar gemaakte vuurwapen geen certificaat of ‘Verklaring van onklaar maken’ van de erkenningshouder die het wapen heeft gedeactiveerd. Heb ik dan een probleem?

Antwoord:

In sommige politieregio’s was zo’n certificaatverplichting al ingevoerd vanaf ongeveer 2010. Maar er waren (en zijn) nog heel veel mensen die een onklaar gemaakt vuurwapen van vroeger thuis in de kast hadden staan, waarbij geen certificaat zit. Zolang dat wapen voldoet aan de wettelijke criteria van vóór 8 april 2016 vallen deze wapens onder de overgangsregeling van artikel 18, lid 3 RWM en is er dus niet direct een probleem.

Deze wapens mogen in principe ook verhandeld worden, zij het wel alleen binnen Nederland. Maar als je er als verkoper geen geldig verklaring/certificaat (van vóór april 2016) hebt dan wordt het verkopen ervan wel lastig. Je loopt dan kans dat de politie bij je aanklopt en het wapen meeneemt voor onderzoek.

Wel een probleem is dat veel vuurwapens niet volgens de regels van vóór 8 april 2016 zijn gedeactiveerd, bijvoorbeeld alleen een paar kleine gaatjes in de kamer geboord, maar de loopmonding nog open en de trekker nog bewegend.  (Vroeger keken wapenhandelaren en politie niet zo nauw.) In zo’n geval bent u strikt genomen in het bezit van een illegaal wapen dat u het best kunt gaan inleveren bij de politie. Die zal het wapen dan vernietigen.

Of een wapen voldoet aan de wettelijke criteria van vóór 8 april 2016 kan de politie of een erkende wapenhandelaar beoordelen. Zie ook de pagina “Oude voorschriften onklaar maken.”

Vooral re-enactors die gedeactiveerde wapens gebruiken voor hun hobby kunnen maar beter heel zeker weten dat hun wapen voldoet aan alle wettelijke criteria, anders kan dat heel vervelende gevolgen hebben voor henzelf en hun hobby.

 

Vraag:   Er wordt een (vóór 8 april 2016) onklaar gemaakt  vuurwapen aangeboden. Kan ik die met een gerust hart kopen? Met andere woorden: mag ik die legaal in bezit hebben?

Antwoord:

Het kan in dit geval in principe alleen om een schoudervuurwapen gaan. Automatische en halfautomatische schoudervuurwapens, pistolen en revolvers mochten volgens de Nederlandse wet van vóór april 2016 niet worden gedeactiveerd en in bezit van particulieren zijn. Toch zijn er wel hier en daar voorbeelden van re-enactors die gedeactiveerde automaten of half-automaten, of vuistvuurwapens op verlof hadden via een speciale ontheffing van Justitie. Maar dit zijn wel uitzonderingen.

Als er een Europees certificaat bij het onklaar gemaakte wapen zit, is hij na 8 april 2016 gedeactiveerd, dus geen probleem.

Als er een certificaat/verklaring van een wapenhandelaar (erkenningshouder) van vóór 8 april 2016 bij zit, is er geen probleem. Een certificaat van een wapenhandelaar van ná  8 april 2016 (of anti-gedateerd) is niet geldig, want wapenhandelaren mogen niet meer certificeren/verklaren sinds 8 april 2016. Dan bent u dus in overtreding.

 

Vraag:   Kan ik een vóór 8 april 2016 onklaar gemaakt vuurwapen achteraf nog laten certificeren?

Antwoord:

Nee. Het is in Nederland in principe niet toegestaan reeds (half) gedeactiveerde wapens aan te nemen om die opnieuw te deactiveren en vervolgens te laten certificeren met een officieel Europees certificaat. Dat is praktisch niet te doen. Een eenmaal dicht gelaste kamer of grendel is met goed fatsoen niet meer te openen, dus niet meer te controleren. Daarbij is een eenmaal gedeactiveerd wapen niet meer terug te vinden in het computersysteem van de politie.

Als het wapen volgens de wettelijke regels van vóór  8 april 2016 onklaar is gemaakt, is er geen probleem. Het valt onder de Overgangsregeling Artikel 18, lid 3 RWM. U mag het bezitten. Maar als u het wilt verkopen is het zonder certificaat/verklaring wel lastiger. Bovendien mag u het alleen verhandelen binnen Nederland.

 

Vraag:   Mag ik als re-enactor met een gedeactiveerd vuurwapen deelnemen aan historische evenementen?

Antwoord:

Ja, mits u:

1a. een  gedeactiveerd vuurwapen heeft dat is voorzien van een Europees certificaat van deactivering. Of:

1b. een bijbehorende verklaring/certificaat heeft van de erkenningshouder die het wapen gedeactiveerd van vóór 8 april 2016.

2. een officieel draagverlof (WM14) voor het betreffende wapen heeft.

3. een uitnodiging van de burgemeester of politie heeft van de gemeente/regio waar het historische evenement wordt gehouden.

Als u bij controle door de politie één van de drie documenten mist, kan dat inbeslagname van uw gedeactiveerde wapen betekenen. Als u geen verklaring van onklaar maken heeft, ontstaat er een probleem, want het is voor Korpscheftaken (voorheen Bijzondere wetten) ondoenlijk om achteraf te zien of een wapen volgens de oude regels onklaar is gemaakt of niet. Je kunt zonder specialistische apparatuur niet in een dicht gelaste kamer en grendel kijken. De politie kan het wapen meenemen voor onderzoek en of men dan uw wapen teruggeeft hangt dan af van de welwillendheid van de medewerker van Korpscheftaken.