Deactiveren en certificeren van vuurwapens

Deactiveren van vuurwapens

HD repair regelt voor u het deactiveren (onklaar maken) van uw pistool, revolver, geweer, karabijn enzovoorts en levert daarbij een officieel Europees certificaat. Kosten: € 350,- per wapen.

Wetgeving

Op 8 april 2016 werd in alle aangesloten landen van de Europese Unie nieuwe uniforme wetgeving op het gebied van het deactiveren van vuurwapens ingevoerd. Wapenhandelaren in Nederland mochten vanaf dat moment niet meer zelf vuurwapens onklaar maken en certificeren. Met name dat laatste mocht alleen nog door een officiële overheidsinstantie gebeuren. In Nederland hadden we niet zo’n instantie en dus moesten de handelaren uitwijken naar het buitenland voor het onklaar maken en certificeren van vuurwapens. HD repair heeft wapens laten deactiveren door de proefbank in Luik, maar na anderhalf jaar sloot die de poorten voor buitenlandse handelaren en dus lag in Nederland het deactiveren van vuurwapens stil sinds eind 2017.

Eind juli 2019 is er na jarenlang overleg en touwtrekken tussen politie, het ministerie van justitie en de wapenbranche een wetsvoorstel goedgekeurd door tweede en eerste kamer en mochten vanaf dat moment de Nederlandse handelaren weer zelf deactiveren. Het was alleen nog wachten op de politieorganisatie, die de taak had gekregen om de door de handelaren onklaar gemaakte wapens te certificeren. De situatie is nu eindelijk zover dat er daadwerkelijk weer gedeactiveerd en gecertificeerd mag en kan gaan worden.

Procedure

De werkwijze van het deactiveren is als volgt:
1. Voor elk te deactiveren vuurwapen wordt een soort dossier opgesteld in samenwerking tussen de erkenningshouder (wapenhandelaar) en de Controlerende Autoriteit van de politie. In dat dossier komen formulieren met de gegevens van het wapen, de erkenningshouder die het wapen heeft gedeactiveerd, de bewerkingen die voor het deactiveren aan het wapen zijn verricht, de foto’s van de resultaten daarvan en het daarvoor uitgereikte certificaat.
Vóór het concrete deactiveren van het wapen begint, vult de erkenningshouder eerst het deactiveringsformulier in.

2. Het wapen wordt uiteengenomen en aan de hand van een lijst van voorgeschreven bewerkingen worden diverse onderdelen geslepen, geboord, gefreesd en/of gezaagd. Het las- en/of lijmwerk aan het wapen gebeurt voor het grootste deel later, na de keuring.

3. Alle bewerkte (essentiële) onderdelen (loop, trekkermechaniek, grendel, cilinder, magazijn en blokkeerstiften) worden na de voorbewerking naar de Controlerende Autoriteit van de politie in Apeldoorn gebracht, samen met de formulieren. Deze inspecteert de onderdelen om vast te stellen of de voorbewerkingen naar behoren zijn uitgevoerd. Tevens worden alle essentiële onderdelen gemerkt met het serienummer van het wapen en EU-merkje. Als alles is goedgekeurd en genummerd, kunnen alle wapenonderdelen weer worden opgehaald en kan de erkenningshouder het geheel gaan afwerken door monteren, lassen, lijmen of schroeven tot een net geheel. Dit heet het wapen ‘sluiten’.

4. Van dit las-, lijm- en schroefwerk worden tijdens en na het sluiten foto’s gemaakt. Die worden verstuurd naar de politie, die dan na een laatste goedkeuring het certificaat uitdraait en opstuurt naar de erkenningshouder.

5. Tenslotte kan het gedeactiveerde wapen en het certificaat worden overgedragen aan de klant.

Resultaat

Doel van het deactiveren blijft om het vuurwapen zodanig gecontroleerd te bewerken dat het nooit meer een patroon kan afvuren. De erkenningshouder doet daarbij zijn uiterste best om het vuurwapen dat hij deactiveert zo mooi mogelijk te houden en geen onnodige schade toe te brengen. De buitenzijde van het wapen zal echter in sommige gevallen kleine sporen van dit destructieve ingrijpen vertonen. Dit is soms niet te voorkomen. Afhankelijk van het soort wapen zullen aan de buitenzijde soms lassporen, freesgaten en verkleuringen van het metaal te zien zijn. Vooral bij handvuurwapens is dit soms het geval.

In de regel betekent het deactiveren van een vuurwapen:
1. De loop (soms tot drie maal de kamerlengte) wordt open gefreesd, waardoor een lange gleuf over de lengte van de loop ter breedte van de helft van het kaliber ontstaat. Wordt de loop omgeven door de slede of hout/plastic van de kolf, dan is deze freesgleuf niet te zien. Bij revolvers of pistolen met openliggende loop is deze gleuf vaak niet te verhullen.

2. De voorzijde van de loop blijf altijd open. Dus geen zichtbare stoppen.

3. De grendel van enkelschots-  en repeteergeweren kunnen in de meeste gevallen nog worden bewogen. De afsluiter van (half-) automatische geweren wordt altijd vast gelast.

4. De kop van de afsluiter wordt altijd schuin afgeslepen, wat doorgaans niet is te zien bij gesloten grendel.

5. Hagelgeweren en andere basculerende wapens kunnen niet meer worden ‘gebroken’, ofwel geopend.

6. De trekker wordt altijd vast gelast.

7. In de meeste gevallen kan de slede van een pistool nog worden bewogen.

8. De cilinder van een revolver wordt uitgefreesd en kan niet meer worden bewogen.

9. De haan van revolver of pistool kan meestal nog wel bewegen, maar niet blijvend gespannen.

Zie ook:
EU Verordening 2018/337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0337&from=NL

Tijdsduur

Het nieuwe deactiveren is veel meer werk dan het deactiveren van vóór april 2016 en het duurt doorgaans tussen de vijf en zes maanden eer men het wapen met het certificaat weer kan ophalen. Met name het administratieve en keuringstraject vraagt veel meer tijd dan het technische deel van het deactiveren zelf. Het brengen en halen van de wapens naar de Controlerende Autoriteit in Apeldoorn, het bewerken van het vuurwapen zelf (lassen, slijpen, boren enz.) en de communicatie (bellen, mailen) met de politie, kost de erkenningshouder gemiddeld meer dan zeven uur per wapen.

Kosten

HD repair rekent voor het deactiveren en certificeren € 350,- per vuurwapen.

Let op! Wij vragen dit bedrag in zijn geheel aan te betalen bij inlevering van uw wapen(s). Bij voorkeur in contanten omdat HD repair niet over een eigen pinautomaat beschikt.

Uw wapen laten deactiveren?

Voor het deactiveren van uw vuurwapen gaat u naar de winkel van Bold Action, Lindeweg 115 in Zwijndrecht, waar HD repair gevestigd is. Openingstijden: ‘s Woensdags van 19.00 tot 21.00 uur en ‘s zaterdags van 9.00 tot 12.15 uur en 13.15 tot 16.00 uur.

Het verlof (WM4 of WM8) neemt u mee, zodat u kunt aantonen dat het wapen legaal is en op uw naam staat. Bij de overhandiging van het wapen ontvangt u van ons een bewijs van inlevering. Met dit bewijs kunt u bij de afdeling Korpscheftaken (Bijzondere Wetten) van Politie het wapen van uw verlof laten afschrijven.

Doorgaans duurt het vijf tot zes maanden voor het wapen is goedgekeurd en gecertificeerd. Deze lange periode is vooral het gevolg van het bureaucratisch karakter van de keurings- en certificeringsprocedure van de overheid. U krijgt bericht wanneer u uw wapen weer kunt afhalen in de winkel van Bold Action.

BELANGRIJK! Als u uw gedeactiveerde vuurwapen met certificaat weer terug hebt, bent u verplicht bij Korspcheftaken van politie in uw regio te melden dat u een gedeactiveerd vuurwapen in huis heeft. Als u dit niet meldt en de politie ontdekt dit op enig moment, loopt u gevaar dat uw gedeactiveerde wapen in beslag wordt genomen.

Let op!

Verlofplichtige vuurwapens zonder de juiste documenten (WM4 of WM8) mogen wij niet aannemen!  Als u hierover nadere informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.

Reeds eerder half of geheel onklaar gemaakte vuurwapens kunnen niet achteraf alsnog Europees worden gecertificeerd! Tenzij met officiële toestemming van Justitie.