Nieuwe Europese regels april 2016

April 2016: Nieuwe Europese regels voor het deactiveren van vuurwapens

Op 8 april 2016 is in alle lidstaten van de Europese Unie nieuwe wetgeving van kracht geworden op het gebied van het deactiveren van vuurwapens. Als voorheen mogen particulieren volgens de nieuwe wetgeving nog steeds in het bezit zijn of komen van vrijgestelde (niet-verlofplichtige) vuurwapens, mits deze op de juiste wijze zijn gedeactiveerd.

Artikel 18 , lid 3 RWM:

“De vrijstelling van het eerste lid, aanhef en onder a, geldt voor vuurwapens die na 8 april 2016 voor gebruik als zodanig ongeschikt zijn gemaakt uitsluitend indien uit een door een erkenningshouder of de in het bewijs van erkenning genoemde beheerder afgegeven verklaring blijkt dat het betreffende vuurwapen voor gebruik als zodanig ongeschikt is gemaakt op de wijze, beschreven in Bijlage I ‘Technische specificaties voor de onbruikbaarmaking van vuurwapens’ bij de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn (PbEU 2015, L333/62).”

Voor Nederland betekenen de nieuwe Europese regels een aantal markante veranderingen met betrekking tot het aanschaffen, bezitten of laten deactiveren van vuurwapens. Veranderingen voor zowel de wapenhandelaar als de particuliere wapenbezitter.

Bijvoorbeeld:

– Wapenhandelaren (officiële erkenningshouders) mogten niet meer zelf vuurwapens onklaar maken en verklaringen/certificeringen hieromtrent uitschrijven. Het onklaar maken, ofwel deactiveren mag vanaf april 2016 alleen nog maar gebeuren door speciale, officiële overheidsinstituten zoals de proefbanken. De erkenningshouders mogen ook niet meer zelf wapens vernietigen of bijvoorbeeld overlangs doorzagen en inlijsten.

– Tot april 2016 mochten in Nederland alleen enkelschots- of repeteergeweren en hagelgeweren onklaar worden gemaakt. Verboden (tenzij speciale ontheffing van het Ministerie van Justitie) waren automatische wapens, half-automatische geweren, pistolen en revolvers. Na 8 april 2016 mogen alle automaten (machinegeweren, machinepistolen), half-automatische geweren, en pistolen en revolvers worden gedeactiveerd en in bezit zijn van particulieren, mits er een officieel Europees certificaat bij het wapen zit.

– De criteria voor het deactiveren van een vuurwapen zijn veranderd. Voor 8 april 2016 moesten de essentiële onderdelen van geweren in Nederland zodanig vast gelast worden dat er niets meer kon bewegen. Ook de loopmonding moest dicht gelast worden. Volgens de nieuwe Europese criteria hoeft de loopmonding niet langer dicht gelast te worden en vaak kunnen slede, haan, trekker en afsluiter nog gewoon worden bewogen na deactivering.

 

Knalvuurwapens

Erkenningshouders mogen wél nog steeds vuurwapens ombouwen naar knalvuur voor re-enactment. Op dat gebied is de wetgeving niet veranderd, trouwens ook niet in Duitsland. De aanpassingen in de wetgeving zijn echter nog niet voorbij en nog steeds staan er in diverse landen veranderingen op wetsgebied op stapel. Zo is in Duitsland nu een knalvuurwapen (salutwaffe) nog vrij vanaf het 18e levensjaar. Vanaf mei 2018 zullen salutwaffen echter, net als in Nederland, verlofplichtig worden.

In Nederland zijn voorlopig geen drastische veranderingen in de wetgeving te verwachten.