Deactiveren & Certificeren

Deactiveren & Certificeren

Tot 8 april 2016 mocht elke erkende wapenhandelaar en –reparateur zelf vuurwapens deactiveren, ofwel onklaar maken (dat wil zeggen volgens de wettelijke regels) en certificeren. Voor dit werk rekende HD repair tot 8 april €85 per wapen.

Kort gezegd kwam het erop neer dat van het vuurwapen de loop aan de voorzijde werd dichtgelast, de grendel of afsluiter en het trekkermechanisme werd vastgelast en enkele gaten in de loop werden geboord.

Vanaf 8 april ging echter in Nederland Europese wetgeving in met nieuwe richtlijnen voor het deactiveren van allerlei soorten vuurwapens. Belangrijk daarbij was dat de erkende wapenhandelaar nog wel zelf mocht deactiveren, maar dat het door hem onklaar gemaakte vuurwapen nu niet meer zelf mocht certificeren. Dit moest voortaan gebeuren door een daarvoor aangewezen, gespecialiseerde instantie. In België is dat de proefbank in Luik, in Duitsland zijn dat de zogenaamde beschussämter in de diverse delen van het land (bv. in Keulen).

In Nederland hebben we niet een dergelijk gespecialiseerd instituut dat deze taak op zich kan nemen. Momenteel hebben we in Nederland dan dus ook geen mogelijkheid om door de erkende wapenhandelaar onklaar gemaakte wapens officieel te laten certificeren. Daarvoor moet hij met het wapen naar bijvoorbeeld België of Duitsland. Omdat hij het wapen bij deze buitenlandse instanties persoonlijk moet aanbieden en weer afhalen na keuring en certificering, gaan hier zoveel uren en reiskosten in zitten dat het voor de oorspronkelijke eigenaar van het wapen een kostbare zaak wordt. 

Wij wachten op het moment dat het Ministerie van Justitie om een instantie in het leven roept of aanwijst die het keuren en certificeren van onklaar gemaakte vuurwapens kan uitvoeren. Naar verluid heeft het ministerie hiervoor tot uiterlijk 8 april 2017 de tijd. Overleg tussen Justitie en de Nederlandse Vereniging van Wapenhandelaren over deze kwestie is tot nu toe steeds op niets uitgelopen.

Tot het moment dat hiervoor door de overheid een bevredigende en efficiënte procedure wordt geïntroduceerd, is het door een Nederlandse wapenhandelaar deactiveren en certificeren van uw vuurwapen wel duurder geworden, maar zeker niet onmogelijk.

HD repair kan voor u uw wapen (laten) deactiveren en certificeren voor € 170. We regelen alle documenten voor het legaal exporteren en weer importeren van het wapen. Doorgaans duurt het vier-vijf weken voor u uw wapen in gedeactiveerde toestand  weer terug hebt

 

Halveren van vuurwapens.

Een andere manier om een vuurwapen de deactiveren is het om het door de wapensmid te laten halveren, waarbij het wapen overlangs wordt doorgezaagd in een linker en een rechter helft. Aan deze wijze van deactiveren van een vuurwapen is in de wet geen aandacht besteed. Aangezien het ‘wapen’ in deze toestand duidelijk nooit meer zal kunnen vuren, is voor een dergelijk gehalveerd wapen geen officiële certificering nodig.

Voor het halveren van uw vuurwapen kunt u ook terecht bij HD repair. Prijzen, inclusief montage op een plaat en inlijsten, vanaf €200 per wapen. Vraag om offerte.