Wettelijke criteria voor het deactiveren van hagel- en grendelgeweren

Wettelijke criteria voor het deactiveren van hagel- en grendelgeweren:

Regeling wapens en munitie – Bijlage III

13. Bijlage III Voor gebruik ongeschikt maken van wapens

Eisen ten aanzien van het voor gebruik ongeschikt maken van vuurwapens (zie artikel 18, onder a, Regeling wapens en munitie).

Vuurwapens vallen onder de vrijstelling van RWM, artikel 18, onder a, als ze voor gebruik ongeschikt zijn gemaakt op de navolgende wijze:

– Basculerende hagelgeweren (enkel- of meerloops) met uitwendige hanen (zie beschrijving 1, alsmede tekening 1a en 1b (niet opgenomen in dit voorschrift))

– Basculerende hagelgeweren (enkel- of meerloops) met inwendige hanen(zie beschrijving 2, alsmede tekening 2a en 2b(niet opgenomen in dit voorschrift))

– Enkelschots grendelgeweren (zie beschrijving 3, alsmede tekening 3 (niet opgenomen in dit voorschrift))

– Meerschots grendelgeweren (repeterende vuurwapens) (zie beschrijving 4, alsmede tekening 4 (niet opgenomen in dit voorschrift))

– Overige vuurwapens (o.a. automatische en handvuurwapens – HDR) dienen overlangs te zijn doorgezaagd of afgeslepen

Aanwijzingen met betrekking tot het voor gebruik ongeschikt maken van de onder a tot en met d genoemde wapens:

– de daarvoor in aanmerking komende onderdelen dienen eerst onbruikbaar te worden gemaakt en vervolgens gemonteerd en elektrisch vast gelast te worden; een en ander is afhankelijk van type wapen en toegepast afvuursysteem

– de elektrische lassen dienen op schone en vetvrije oppervlakken te worden gelegd en van deugdelijke kwaliteit te zijn

– de bewerkingen dienen cumulatief te worden uitgevoerd

 

Beschrijving 1 – Basculerende hagelgeweren met uitwendige hanen

1. Twee gaten boren in elke loop met een diameter van ten minste 8 mm, waarvan één gat uitmondt in de kamer van de loop en één gat op maximaal 150 mm van de achterkant van de loop.

2. De kamer van elke loop ten dele versperren met een elektrische las.

3 .De onderdelen van de sloten vastlassen op de slotplaten.

4. Zowel de slagpinnen als de schroeven die de slagpinnen borgen in de bascule, elektrisch vastlassen.

5. De voorste of achterste loophaak en de grendelstift inkorten.

6. Na het grendelen het restant loophaak en het restant grendelstift elektrisch vastlassen aan de bascule.

7. In de loopmondingen nauw passende stalen pennen (cilinders) ter lengte van ten minste 30 mm elektrisch vastlassen.

Beschrijving 2 – Basculerende hagelgeweren met inwendige hanen

1. Twee gaten boren in elke loop met een diameter van ten minste 8 mm, waarvan één gat uitmondt in de kamer van de loop en één gat op maximaal 150 mm van de achterkant van de loop.

2. De kamer van elke loop ten dele versperren met een elektrische las.

3. De slagpingaten in de bascule vergroten tot een diameter van ten minste 10 mm.

4. De slagpinpunt verwijderen.

5. De spanhefboom, de loophaak en de grendelstift inkorten.

6. De lopen en de diverse onderdelen van het grendel-, span- en afvuurmechanisme elektrisch vastlassen aan de bascule.

7.In de loopmondingen nauw passende stalen pennen (cilinders) ter lengte van ten minste 30 mm elektrisch vastlassen.

Beschrijving 3 – Enkelschots grendelgeweren

1. Een nagenoeg kamervullende stalen pen elektrisch vastlassen in de kamer van de loop. Eventueel de voorkant van de grendel inkorten om deze te sluiten.

2. Een nauw passende stalen pen, ter lengte van tenminste 30 mm, elektrisch vastlassen in de loopmonding.

3. Twee gaten met een diameter van ten minste 10 mm boren in de onderkant van de loop, waarvan één omstreeks 50 mm voor de kamer en één halverwege de loop.

4. Een gat van ten minste 10 mm boren in de onderkant van het huis en de loop ter hoogte van de schroefdraadverbinding huis/loop.

5. Twee gaten met een diameter van ten minste 10 mm boren in de onderkant van het huis, doorlopend tot in de grendel.

6. De trekkerspannok verwijderen.

7. De opening in het huis voor het doorlaten van de trekker- spannok, de twee geboorde gaten in het huis/grendel en het geboorde gat in het huis/loop met elektrische lassen geheel opvullen.

Beschrijving 4 – Meerschots grendelgeweren (repeterende vuurwapens)

1. Een nagenoeg kamervullende, stalen pen elektrisch vastlassen in de kamer van de loop.

2. Een nauw passende stalen pen, ter lengte van ten minste 30 mm, elektrisch vastlassen in de loopmonding.

3. Twee gaten met een diameter van ten minste 10 mm boren in de onderkant van de loop, waarvan één omstreeks 50 mm voor de kamer en één halverwege de loop.

4 .De loop elektrisch vastlassen aan het huis, hetzij ter plaatse van de achterkant van de loop en het inwendige van het huis, hetzij door middel van een te boren gat met een diameter van minimaal 10 mm in het huis en de loop ter plaatse van de schroefdraad. In het eerstgenoemde geval de voorkant van de grendel inkorten om deze te kunnen sluiten.

5. De grendel/afsluiter elektrisch vastlassen aan het huis over de gehele lengte, aan beide langszijden van de magazijnopening.

Een ongeschikt gemaakt vuurwapen valt niet onder RWM, artikel 3, sub a. Het betreft hier geen voorwerp die een sprekende gelijkenis met een wapen vertoont: het is een vuurwapen (geweest). Het wapen als zodanig is voor gebruik (permanent) ongeschikt gemaakt maar het is nimmer een voorwerp geweest die een gelijkenis met een vuurwapen heeft vertoont, het is altijd een vuurwapen geweest. De RWM, artikel 3, ziet bijvoorbeeld op speelgoed. Een stuk speelgoed is wel een voorwerp welke een sprekende gelijkenis met een vuurwapen kan hebben maar nimmer een vuurwapen is.