Deactiveren en certificeren

Voor elk schoudervuurwapen dat voor gebruik duurzaam ongeschikt is gemaakt is tegenwoordig een bijbehorend certificaat verplicht. Indien u een voor gebruik ongeschikt wapen in bezit hebt, maar daarbij nog niet het verplichte certificaat, kunt u uw wapen bij ons aanbieden. Het wordt dan opengemaakt en gecontroleerd op de nodige punten. Voldoet het wapen aan alle wettelijke eisen van een voor gebruik ongeschikt gemaakt vuurwapen, dan schrijven wij hiervoor een certificaat uit. In dit geval geldt een tarief van €65,- incl. btw.

Moeten er nog werkzaamheden aan het wapen worden verricht (lassen, boren) dan worden deze extra werkzaamheden in rekening gebracht. De totale kosten voor deze werkzaamheden kunnen echter nooit oplopen tot boven de €85,- (de kosten voor het geheel ongeschikt voor gebruik maken).

Indien u een gedeactiveerd wapen hebt waarvan

–           de loopmonding niet is dichtgelast

–           de grendel nog kan bewegen

–           de kamer niet is opgevuld  c.q. dichtgelast

neemt u dan eerst contact op met de afdeling Bijzondere Wetten van de politie in uw regio met de vraag om toestemming om dit wapen alsnog volgens de wettelijke criteria voor gebruik ongeschikt te laten maken.

Een wapen dat in ruime mate niet voldoet aan de wettelijke criteria die gelden voor een gedeactiveerd wapen (bv. alleen een paar gaatjes in de loop geboord) en dat niet op een geldig wapenverlof (WM4) staat, is te beschouwen als illegaal en mogen wij als wapenhandelaar of -hersteller niet aannemen. Wij zullen u in zo’n geval alsnog terugverwijzen naar Bijzondere Wetten van de politie. Indien de politie akkoord gaat met uw voornemen om het wapen alsnog volgens de nieuwe regels voor gebruik ongeschikt te laten maken, moet Bijzondere Wetten u voorzien van een WM12 waarmee u uw wapen legaal naar de wapenhersteller kunt vervoeren.

Half-automatische of automatische schoudervuurwapens mogen volgens de wet niet voor gebruik ongeschikt worden gemaakt en thuis zonder verlof worden bewaard. Ook handvuurwapens mogen volgens de wet niet op de gebruikelijke manier gedeactiveerd worden, dat wil zeggen vast gelast en een dicht gelaste loop. Handvuurwapens, automatische en half-automatische wapens mogen alleen voor gebruik ongeschikt worden gemaakt en thuis bewaard zonder verlof indien ze overlangs zijn doorgezaagd (dus in een linker en rechter helft). Ze mogen op een houten of stalen plaat zijn vastgezet, maar dit is niet verplicht.